Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ

 

 

Số: 12/KH-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Đông Triều, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

       

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

       

        Căn cứ theo công văn 52/PGD&ĐT, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017;

        Để những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đón xuân Đinh Dậu năm 2017 của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong toàn trường đảm bảo an toàn, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục trước và sau nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Yên Thọ hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

        1. Về lịch nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017:

        Thực hiện theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể: Nghỉ Tết âm lịch từ thứ Tư ngày 25/01/2017 đến hết Chủ nhật ngày 05/02/1017 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

        2. Về việc tổ chức Tết Đinh Dậu năm 2017:

        Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư; Công văn số 8446/UBND-VX1 ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 600/CV-TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Công văn số 2865/UBND ngày 28/12/2016 của UBND thị xã Đông Triều, cụ thể như sau:

        - Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 gắn với các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, tránh hình thức, lãng phí;

        - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang ... có quan hệ với nhà trường; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đã về hưu hoặc đang công tác và học sinh của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định cho cán bộ, giáo viên, học sinh trước khi nghỉ Tết, đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách;

        - Tăng cường quản lý học sinh, đảm bảo nền nếp giảng dạy và học tập trước và sau nghỉ Tết; không nghỉ học để tham gia các hoạt động lễ hội trong những ngày trước và sau nghỉ Tết;

        - Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh có thái độ văn minh, lịch sự, mến khách đối với khách du lịch; thông qua học sinh để tuyên truyền cho gia đình và mọi người dân không để xảy ra hiện tượng tăng giá, ép giá các hàng hóa, nhất là đối với khách du lịch đến Đông Triều trong dịp Tết;

        - Thực hiện nghiêm túc quy định về việc tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán; tuyệt đối không sử dụng ngân sách, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, Lễ hội; các trường không được sử dụng, cho thuê, mượn cơ sở sở vật chất, thiết bị và các tài sản công khác của đơn vị để tổ chức các hoạt động dịch vụ trong những ngày nghỉ Tết. Hiệu trưởng nhà trường phổ biến đến cán bộ, viên chức Công văn số 3424/TTCP0C.IV ngày 27/12/2016 của Thanh tra Chính phủ và công văn số 04/UBND-NC ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để tăng cường giám sát việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết; thông báo số điện thoại của đồng chí Chánh Thanh tra Sở (0913.265806) để cán bộ, giáo viên kịp thời báo cáo, phản ánh.

        3. Về việc bảo đảm an toàn thực phẩm:

        Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm[1], phòng ngừa ngộ độc rượu, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm; thông qua học sinh để tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. Phân công đ/c Hoài và GVCN triển khai tuyên truyền.

        4. Về bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

        Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6305/BGDĐT-CTHSSV ngày 27/12/2016; của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 8587/UBND-GT1 ngày 30/12/2016; của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3353/SGDĐT-CTTT ngày 30/12/2016; của Thị ủy Đông Triều tại Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 15/9/2015 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vân động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm; tập trung tuyền truyền, giáo dục cho học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện khi tham gia giao thông; tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Ngành không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

        Tổ chức cho CBGVNV và HS toàn trường tổ chức ký cam kết thực hiện. Phân công: Đối với HS giao đ/c Hồng và GVCN triển khai thực hiện. Đối với CBGVNV đ/c Hiệu trưởng và đ/c chủ tịch Công đoàn triển khai thực hiện. 100% CBGVNV và HS cam kết thực hiện nghiêm túc.

        5. Về tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ:

        Thực hiện Công văn số 09/PGD&ĐT-THCS ngày 04/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường triển khai một số nội dung sau: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của "Tết trồng cây", qua đó tuyên truyền, vân động cha mẹ học sinh và mọi người dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (2) Tổ chức trồng cây trong khuôn viên và khu vực xung quanh trường: Trồng chăm sóc vườn thuốc nam( Đ/c Hoài và GVCN phụ trách 8 lớp); Trồng chăm 2 cây phượng vỹ to 2 bên ngoài cổng trường( Đ/c Hồng và liên- chi đội thực hiện). Yêu cầu có biện pháp thiết thực để chăm sóc, bảo vệ cây xanh; vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia "Tết trồng cây" ở địa phương và Lễ phát động trồng cây của ngành GD.

        6. Về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ CSVC:

        Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 02/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 03/01/2017; Công văn số 2805/UBND ngày 27/12/2016 của UBND thị xã Đông Triều, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

        - Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy; xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng chữa cháy của địa phương để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; thường xuyên giữ mối liên hệ với Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để phối hợp kiểm tra các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và ứng cứu kịp thời khi xảy ra hỏa hoạn;

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong đơn vị biết và tự giác thực hiện;

        - Tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các phòng học, các phòng chức năng và bộ môn, các khu vực khác có nguy cơ cháy cao.

        Giao cho BCĐ công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường thực hiện.

        - Tiến hành rà soát, kiểm kê, bàn giao CSVC trường, lớp học trước- sau nghỉ Tết: Giao đ/c Trang, Kiển, GVCN và 2 đ/c bảo vệ tiến hành kiểm kê và gioa- nhận.

        7. Về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường:

        - Nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh và thông qua học sinh để tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện: (1) Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ; (2) Không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; (3) Không mua bán, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ, thả đèn trời; (4) Không đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; (5) Không tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh, hoạt động có thu tiền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

        - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết: Không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; Không mua bán, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ, thả đèn trời; Không đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

        - Chủ động xây dựng phương án bảo vệ cơ sở vật chất không để xảy ra mất mát, hư hỏng; phòng ngừa thiên tai và các tình huống thời tiết cực đoan, bất thường. Phân công cán bộ, giáo viên trực tết tại đơn vị để kịp thời chỉ đạo và xử lý tình huống xảy ra liên quan đến nhà trường, giáo viên và học sinh; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh xảy ra và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo. 100% CBGVNV và HS trường thực hiện.

        8. Tổ chức chỉnh trang, vệ sinh, trang trí  trường, lớp học;

        - Căng treo cờ Tổ quốc, pano và phướn thả với các nội dung Mừng Đảng - Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017): Băng zôn thả: MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017.  Phân công Đ/c Trang và 2 đ/c bảo vệ thực hiện.

        - Lao động vệ sinh  chỉnh trang khuôn viên xung quanh trường, lớp, khu làm việc: Đ/c Tuyến và đ/c Hoài, 8 GVCN phụ trách. Ra quân ngày 15/01/2017 và ngày 24/01/2017.

        Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh giữ gìn vệ sinh môi trường nơi cư trú, các địa điểm công cộng, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường do địa phương tổ chức.

        9. Kế hoạch trực trong những ngày nghỉ Tết tại đơn vị,

       

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

25/01

(28/12)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

2

26/01

(29/12)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

3

27/01

(30/12)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

4

28/01

(Mùng 1 Tết)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

5

29/01

(Mùng 2 Tết)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

6

30/01

(Mùng 3 Tết)

Phạm Thị Ánh Tuyết

TTCM

0101684736788

7

31/01

(Mùng 4 Tết)

Phạm Thị Kiển

Hành chính

01675184686

8

01/02

(Mùng 5 Tết)

Nguyễn Thị Thu Trang

Kế toán

0904288411

9

02/02

(Mùng 6 Tết)

Bùi Thị Hồng

TPT

0904857479

10

03/02

(Mùng 7 Tết)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

11

04/02

(Mùng 8 Tết)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

12

05/02

(Mùng 9 Tết)

Phạm Thị Kiển

Nguyễn Thị Hoài

Hành chính

Y tế

01675184686

01282008068

      

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Đảng ủy, UBND xã (b/c);

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

 

    Lê Thị Thúy Liễu