Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO Về việc thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết

THÔNG BÁO Về việc thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ

 

 

 

----------------------

Số: 12/TB-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

------------------------------------         

                 Đông Triều, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

 và Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết

 

 

 

 

         Căn cứ theo công văn 52/PGD&ĐT, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Nhà trường thông báo  Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017 như sau:

1. Cán bộ, giáo viên và nhân viên, học sinh nhà trường được nghỉ 12 ngày liên tục từ  thứ Tư ngày 25/01/2017 đến hết Chủ nhật ngày 05/02/1017 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 09 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

 2. Để đảm bảo công tác của nhà trường và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường THCS Yên Thọ phân công các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

25/01

(28/12)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

2

26/01

(29/12)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

3

27/01

(30/12)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

4

28/01

(Mùng 1 Tết)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

5

29/01

(Mùng 2 Tết)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

6

30/01

(Mùng 3 Tết)

Phạm Thị Ánh Tuyết

TTCM

0101684736788

7

31/01

(Mùng 4 Tết)

Phạm Thị Kiển

Hành chính

01675184686

8

01/02

(Mùng 5 Tết)

Nguyễn Thị Thu Trang

Kế toán

0904288411

9

02/02

(Mùng 6 Tết)

Bùi Thị Hồng

TPT

0904857479

10

03/02

(Mùng 7 Tết)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

11

04/02

(Mùng 8 Tết)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

12

05/02

(Mùng 9 Tết)

Phạm Thị Kiển

Nguyễn Thị Hoài

Hành chính

Y tế

01675184686

01282008068

      

          Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu  có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí CBGV,NV liên hệ với các đồng chí cán bộ nhà trường theo lịch trực công tác trên.

       

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Các CBGV, NV,HS;

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Thúy Liễu