Xuất bản thông tin

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM” NĂM 2014

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM” NĂM 2014


        Thực hiện công văn số 2562/KH-SGD&ĐT của sở GD và ĐT Quảng Ninh ngày 06/10/2014, về việc tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014, hôm nay trong Lễ chào cờ đầu tuần, trường THCS Yên Thọ tổ chức tuyên truyền pháp luật Việt Nam với nội dung về "Công ước luật biển" trong toàn thể CB-GV-NV nhà trường và các em học sinh.

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh trong buổi tuyên truyền

 

          Trong nội dung tuyên truyền, các đồng chí CB-GV-NV và các em h/s trong toàn trường đã hiểu thêm về "Công ước luật biển" và các quy định của Việt Nam về biển. Một lần nữa tất cả chúng ta cùng khắc sâu nhận thức về chủ quyền biển đảo đồng thời nhận rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của một "Công dân biển" đối với một "Quốc gia biển"! Cuộc đấu tranh pháp lí của chúng ta trước sự ngang ngược xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc diễn ra vào tháng 5/2014 luôn được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bởi chúng ta có cơ sở vững chắc về luật pháp quốc tế.

 

Đ/c Lê Thị Thanh Hải - đọc nội dung tuyên truyền

 

          Thông qua buổi tuyên truyền với mục đích hưởng ứng ‘ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" đã có ‎y nghĩa thiết thực góp phần phổ biến sâu rộng luật pháp, nâng cao nhận thức, ‎ y thức chấp hành hiến pháp, pháp luật của công dân, tăng cường giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước đối với công dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ- những chủ nhân tương lai của đất nước.

                                                                            

                                                         Nguyễn Thị Tuyết Mai