Xuất bản thông tin

Trường THCS Yên Thọ tập huấn về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến

Trường THCS Yên Thọ tập huấn về tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến


           Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014 - 2015, thực hiện công văn số 2759/SGD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng, hôm nay 24/11/2014 trường THCS Yên Thọ tổ chức lớp tập huấn về " Tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến" cho tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

 

 

           Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí trong BGH cùng toàn thể các đồng chí GV trong Hội đồng sư phạm nhà trường có mặt đầy đủ.

           Phụ trách lớp tập huấn là đồng chí Hoàng Thị Tuyến- PHT nhà trường cùng các đồng chí phụ trách CNTT của nhà trường. Tại lớp học, giáo viên nhà trường đã được nghe hướng dẫn, truyền đạt đầy đủ, có trọng tâm những nội dung của chương trình tập huấn theo đúng tinh thần công văn yêu cầu.

 

 

          Trong khoảng thời gian ngắn, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên của nhà trường đã lĩnh hội cho mình những thông tin cần thiết để có thể lập tài khoản cá nhân, cách quản lý, sử dụng tài khoản cá nhân của mình, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình giảng dạy, quản lý học sinh cấp THCS.

                                                          Nguyễn Thị Tuyết Mai