Xuất bản thông tin

Trường THCS Yên Thọ tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2016-2017

Trường THCS Yên Thọ tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2016-2017


Trường THCS Yên Thọ tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2016-2017

 

           Căn cư kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

           Căn cứ nhiệm vụ năm học, để đảm bảo đúng thời gian quy định về việc xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 THCS , Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS trong toàn thị xã thực hiện công tác kiểm tra học kì II năm học 2016-2017.

         Trường THCS Yên Thọ thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện lịch thi của phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra học kì II nghiêm túc.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Nguyễn Thị Tuyết Mai