Xuất bản thông tin

Trường THCS Yên Thọ tổ chức tập huấn triển khai phần mềm tạo bài giảng điện tử E-Learning và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử cho cán bộ ,giáo viên nhà trường

Trường THCS Yên Thọ tổ chức tập huấn triển khai phần mềm tạo bài giảng điện tử E-Learning và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử cho cán bộ ,giáo viên nhà trường

Thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 5/2015 của ngành, hôm nay 22/5/2015 trường THCS Yên Thọ tổ chức tập huấn CNTT

          Thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 5/2015 của ngành, hôm nay 22/5/2015 trường THCS Yên Thọ tổ chức tập huấn CNTT cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường với các nội dung đã được chỉ đạo tập huấn của PGD&ĐT thị xã: Triển khai phần mềm tạo bài giảng điện tử E-Learning và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử.

          Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Thị Tuyến- PHT nhà trường cùng với đồng chí phụ trách về CNTT của nhà trường đã hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo từng bước để tất cả các đồng chí giáo viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản nhất. Các đồng chí cán bộ, giáo viên của nhà trường tham gia đầy đủ với tinh thần tích cực học tập, tiếp thu các phần mềm ứng dụng mới để mong tạo được kết quả cao trong công tác quản lí và giảng dạy của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền giáo dục nước nhà.

         Trong khoảng thời gian ngắn nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đồng chí cán bộ, giáo viên của nhà trường đã nắm được cách thức tạo bài giảng điện tử E-Learning, cách lập tài khoản cá nhân để đăng tải dữ liệu bài giảng của mình và thời gian tới sẽ bước vào thực hành sử dụng, thiết thực nâng cao hiệu quả trong dạy học và giáo dục.

 

                                                Nguyễn Thị Tuyết Mai