CÁC KẾ HOẠCH VÀ QUY CHẾ TRƯỜNG THCS YÊN THỌ


 

Quy chế dân chủ Nhấn vào đây để tải về
Quy chế phối hợp hoạt giữa công đoàn và nhà trường Nhấn vào đây để tải về
Quy chế văn hóa công sở Nhấn vào đây để tải về
Quy chế thi đua Nhấn vào đây để tải về
Quy chế làm việc kèm thực hiện chủ đề 2017 Nhấn vào đây để tải về
Quy tắc ứng xử Nhấn vào đây để tải về
Nội quy nhà trường Nhấn vào đây để tải về
Kế hoạch năm học 2017 - 2018 Nhấn vào đây để tải về
Kế hoạch HNCBVCLĐ Nhấn vào đây để tải về

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu