Thông tin CSVC năm học 2017 - 2018


                                                                                                                                      Biểu mẫu 10

 

THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS YÊN THỌ

Năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

 

 

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

10

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

5

Số phòng học bộ môn

4

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

 

7

Bình quân lớp/phòng học

 

 

8

Bình quân học sinh/lớp

31/lớp

 

III

Số điểm trường

 

 

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

7200

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2000

 

VI

Tổng diện tích các phòng

5200

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

3150

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

1000

 

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

50

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác – Khu văn phòng (m2)

1000

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

1

Khối lớp 6

350

 

2

Khối lớp 7

380

 

3

Khối lớp 8

320

 

4

Khối lớp 9

360

 

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

20

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

 

1

Ti vi

02

 

2

Cát xét

1

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

02

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

8

 

5

Thiết bị khác ( Máy ảnh, máy quay, máy quét, máy photo, bảng tính thông minh, bảng Led,...)

1

 

6

Máy in

4

 

 

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

1

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                             

Yên Thọ, ngày 29 tháng 9 năm 2017

                                                                                                                                  

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       (Đã ký)

                                                                                   Lê Thị Thúy Liễu

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu