Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018


 

DANH SÁCH

Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017– 2018

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đảng viên

Trình độ

Chuyên môn

SĐT

 

1

Lê Thị Thúy Liễu

05/10/1974

HT

x

ĐH

Văn

0936387898

 

2

Hoàng Thị Tuyến

06/01/1972

PHT

x

ĐH

Toán

0936933256

 

3

Hà Thu Dung

20/10/1984

CTCĐ

x

ĐH

Văn

0988802163

 

4

Nguyễn Thị Thúy

14/07/1971

GV

 

VănSử

01685108835

 

5

Bùi Thị Hồng

07/04/1979

TPT

 

ĐH

T.Anh

0904857479

 

6

Đặng Thị Thanh

21/02/1982

GV

 

ĐH

Toán Lý

0947070514

 

7

Nguyễn Thị Thu Hòa

14/01/1963

GV

 

Sinh

01215325896

 

8

Nguyễn Thị Xuân

17/05/1971

GV

 

TD

0902245766

 

9

Ngô Thị Minh Hà

19/09/1974

GV

 

ĐH

Toán

01679386010

 

10

Trần Thị Phượng

03/12/1966

GV

 

HóaĐịa

01649327405

 

11

Bùi Thị Liên

15/09/1975

GV

x

ĐH

Văn

0936588214

 

12

Hoàng Thị Lưu

20/04/1963

GV

 

Vănsử

0936790773

 

13

Nguyễn Thị Tuyết Mai

14/10/1972

GV

 

VănSử

01632257076

 

14

Trần Thị Thạch

29/04/1977

GV

 

ĐH

T.Anh

01682910729

 

15

Phạm Thị Ánh Tuyết

11/09/1976

TT TN

x

ĐH

Toán

01684736788

 

16

Nguyễn Thu Trang

24/08/1982

GV

x

ĐH

Nhạc

0904546229

 

17

Nguyễn Thị Thu Trang

02/01/1985

HC

x

ĐH

Tin học

01646649688

 

18

Vũ Thị Thanh Loan

08/02/1985

Tviện

x

ĐH

Kế toán

0936882515

 

19

Vũ Thanh Thủy

03/01/1991

TBị

 

ĐH

Thiết bị

01666559191

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu