DANH SÁCH CBGV TRƯỜNG THCS YÊN THỌ NĂM HỌC 2017 - 2018


 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHUYÊN NGÀNH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Thị Thúy Liễu

1974

1994

HT

ĐH

Văn

0936387898

2

Hoàng Thị Tuyến

1972

1992

PHT

ĐH

Toán

0936933256

3

Nguyễn Thị Thu Hòa

1963

1985

GV

Sinh

333583441

4

Nguyễn Thị Xuân

1971

1992

GV

Thể dục

09022457766

5

Trần Thị Phượng

1966

1986

GV

Hóa

333583074

6

Bùi Thị Liên

1975

1996

GV

ĐH

Văn- Sử

0936588214

7

Hoàng Thị Lưu

1963

1983

GV

Văn- Sử

0936790773

8

Nguyễn Thị Tuyết Mai

1973

1992

TP

Văn- Sử

01644422485

9

Nguyễn Thị Thúy

1971

1992

GV

Văn- Sử

01685108835

10

Nguyễn Thu Trang

1982

2006

GV

Âm nhạc

0904546229

11

Đặng Thị Thanh

1982

2006

GV

ĐH

Toán-Lý

333872535

12

Trần Thị Thạch

1977

1999

GV

ĐH

Tiếng anh

01682910729

13

Bùi Thị Hồng

1979

2006

GV

ĐH

Tiếng anh

33367626

14

Ngô Thị Minh Hà

1975

2002

TP

ĐH

Toán

01679386010

15

Nguyễn Thị Hoài

1983

2009

Y tế

TH

Điều dưỡng

01282008068

16

Phạm Thị Kiển

1986

2012

Hành chính

ĐH

Kế Toán

01675184686

17

Hà Thu Dung

1984

2007

TTCM

ĐH

Văn

0988802163

18

Phạm Thị Ánh Tuyết

1976

2003

TTCM

ĐH

Toán

01684736788

19

Nguyễn Thị Thu Trang

1981

2001

Hành chính

ĐH

Kế toán

0904288411

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu