Phân công trách nhiệmA. BAN GIÁM HIỆU

                                                                        

 1. Đ/C: Lê Thị Thúy Liễu - Hiệu trưởng

Đ/C: Lê Thị Thúy Liễu - Sinh ngày: 05/10/1974. 

Trú quán: Yên Thọ- Đông Triều - Quảng Ninh.

TĐCM: ĐHSP - Chuyên ngành Ngữ văn.

DĐ: 0936387898.

Email: thcs.htt.@dongtrieu.edu.vn 

 

  - Tổ chức bộ máy nhà trường

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học

  - Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

  - Quản lý, giáo dục học sinh

  - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

  - Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

  - Phụ trách chỉ đạo các hoạt động của tổ chủ nhiệm.

  - Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động của tổ KHTN

              

                                                        

2. Đ/C: Hoàng Thị Tuyến - Phó Hiệu trưởng

Ngày sinh: 06/01/1972

Địa chỉ: Phương Đông – Uông Bí - Quảng Ninh

Số điện thoại : 0936933256

Năm vào ngành: 1992

Trình độ chuyên môn: ĐH Toán

                    

  - Phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn

  - Phụ trách chỉ đạo giáo dục đạo đức , hoạt động NGLL

  - Giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề

  - Phụ trách công tác phổ cập giáo dục

  - Phụ trách theo dõi cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường, CNTT

  - Chỉ đạo công tác y tế, thư viện

  - Trực tiếp chỉ đạo hoạt động tổ KHXH

B. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

I. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

                                                              

1. Đ/C Hà Thu Dung -Chủ tịch công đoàn

Sinh ngày:

Trú quán: Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh

TĐCM: ĐHSP - Chuyên ngành Văn

ĐT: 0988802163

Email: thcs.hd.htdung@dongtrieu.edu.vn

 

- Phụ trách công tác công đoàn nhà trường

  - Chủ nhiệm lớp 6B, dạy Văn lớp 9B, 

-

 

2. Đ/C: Nguyễn Thị Tuyết Mai- Tổ trưởng tổ KHXH

Sinh ngày: 1973.

Trú quán: TT Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Văn.

DĐ: 0972215557.

Email: thcs.yt.nttmai@dongtrieu.edu.vn 

- Chủ nhiệm lớp 8A, dạy Văn lớp 8AB, Sử 9AB


 - Chịu trách nhiệm hỗ trợ tổ trưởng các nhiệm vụ

 

 

3. Đ/C: Nguyễn Thị Thúy- -- Ủy viên BCHCĐ

Sinh ngày: 1971.

Trú quán: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Văn.

DĐ: .

Email: thcs.yt.ntthuy@dongtrieu.edu.vn 

   - giáo viên biệt phái TTHTCĐ, Dạy GDCD lớp 6a,b

4. Đ/C: Bùi Thị Hồng - Tổ phó tổ KHXH

Sinh ngày: 1979.

Trú quán: Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: ĐHSP - Chuyên ngành Tiếng Anh.

DĐ: 0904857479.

Email: thcs.yt.bthong@dongtrieu.edu.vn 

  - Tổng phụ trách đội, dạy tiếng anh lớp 8A,B

 

5. Đ/C: Hoàng Thị Lưu

Sinh ngày: 1963.

Trú quán: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Văn.

DĐ: 0936790773.

Email: thcs.yt.htluu@dongtrieu.edu.vn 

    - Chủ nhiệm 7B,Văn 7A,B Sử 6ABC, C

 

 

7. Đ/C: Bùi Thị Liên

Sinh ngày: 1975.

Trú quán: Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: ĐHSP - Chuyên ngành Văn - Sử.

DĐ: 0936588214.

Email: thcs.yt.btlien@dongtrieu.edu.vn 

    - Chủ nhiệm 9A, Văn9A, TCV 9A, Sử 9A,B

 

 

8. Đ/C: Trần Thị Thạch

Sinh ngày: 1977.

Trú quán: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Tiếng Anh.

DĐ: .

Email: thcs.yt.ttthach@dongtrieu.edu.vn 

    - Chủ nhiệm 6B, Tiếng anh 6a,b, 9a,b

     - Tiếng anh 7AB


 

 

 

 

 


II. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Đ/C: Phạm Thị Ánh Tuyết- Tổ trưởng

Sinh ngày: 1975.

Trú quán: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: ĐHSP - Chuyên ngành Toán.

DĐ: 01684736788.

Email: thcs.htd.ptatuyet@dongtrieu.edu.vn 

     - Chủ nhiệm lớp 9B
     - Phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn của tổ

     - Phân công và theo dõi dạy thay trong tổ

     - Dạy Toán 9A,B, 6B

 

 

 

 

2. Đ/C: Trần Thị Phượng 

Sinh ngày: 1966.

Trú quán: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Hóa Học.

DĐ: .

Email: thcs.yt.ttphuong@dongtrieu.edu.vn 

     - Dạy Hóa 9AB, 8AB, Địa 7AB

     

                                                            

4. Đ/C: Ngô Thị Minh Hà - Tổ phó

Sinh ngày: 12/11/2003.

Trú quán: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh.

TĐCM: ĐHSP - Chuyên ngành Toán.

DĐ: 01698095938.

Email: thcs.htt.ntmha@dongtrieu.edu.vn 

 

 

 

 

      - Dạy toán 7AB, 8AB

      - Chủ nhiệm lớp 7A

       - Hỗ trợ phân công dạy thay và một số công việc chuyên môn của tổ

 

 

5. Đ/C: Nguyễn Thị Thu Hòa

Sinh ngày: 1963.

Trú quán: Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Sinh Học.

DĐ: .

Email: thcs.yt.ntthoa@dongtrieu.edu.vn 

      

     - Dạy sinh 9ABC, , 8AB, 6ABC

 

 

6. Đ/C: Nguyễn Thị Xuân

Sinh ngày: 1971.

Trú quán: Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Thể Dục.

DĐ: .

Email: thcs.yt.ntxuan@dongtrieu.edu.vn 

    

       - Tập luyện ĐTTDTT, TD 9ABC, 8AB

 

 

7. Đ/C: Đặng Thị Thanh

Sinh ngày: 1982.

Trú quán: Tràng Bạch - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM: CĐSP - Chuyên ngành Toán.

DĐ: .

Email: thcs.yt.dtthanh@dongtrieu.edu.vn 

      

     - Dạy Lý 6AB, Công nghệ 8AB, 7ABC, Lý 8a,b, 9ab

 

 

1. Đ/C/: Nguyễn Thị Thu Trang

Sinh ngày: 1981.

Trú quán: Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh. 

TĐCM:ĐH - Chuyên ngành Kế Toán.

DĐ: .

Email: thcs.mk1.ntttrang@dongtrieu.edu.vn 

  

    - Kế toán

2. Đ/C: Nguyễn Thị Hoài - Y tế học đường

 

Sinh ngày: 1983.

Trú quán: TT Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh.

TĐCM: TC - Chuyên ngành Y tế.

DĐ: .

Email: thcs.yt.nthoai@dongtrieu.edu.vn

 

  - Phụ trách công tác y tế học đường

  - Phụ trách công tác vệ sinh trường học

  - Phụ trách thư viện,

 4. Đ/C:Phạm Thị Kiển

Sinh ngày: 02 - 06 - 1986

Trú quán: Yên Đức - Đông Triều - Quảng Ninh

Email: thcs.bk.ptkien@dongtrieu.edu.vn

     - Phụ trách công tác hành chính  - văn phòng

    - Phụ trách CNTT

    -  Thủ quỹ

     -  Phụ trách công tác thiết bị dạy học

5.  2 Đ/C bảo vệ 

     -  Bảo vệ toàn bộ CSVC nhà trường 24/24

   - Tham gia sửa chữa nhỏ một số hư hỏng: điện, nước... trong nhà trường, trang trí khánh tiết, cùng tham gia đảm bảo âm thanh, ánh sáng trong các hoạt động Lễ, Hội, HĐNGLL của nhả trường.

6. Nhân viên vệ sinh nhà trường,

    - vệ sinh sân trường, vệ sinh nhà vệ sinh giáo viên và học sinh, vệ sinh 2 dãy nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn

  

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu