Phân công chuyên môn HK II năm học 2017 - 2018


 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2017– 2018

 ( Thực hiện từ tuần 20, ngày 02/01/2018)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

T.ĐCM

CM

 

Phân công chuyên môn học kỳ I

 

Kiêm nhiệm

TST

 

ĐH

 

 

 

  

 

1

Lê Thị Thúy Liễu

05/10/1974

 

x

Văn

 Dạy thay tổ KHXH

 

19

 

2

Hoàng Thị Tuyến

06/01/1972

 

x

Toán

Toán 6A(4)

 

19

 

3

Đặng Thị Thanh

21/02/1982

 

x

ToánLý

TCT K6,7(4)+Lý 6,7(4)+Cnghệ 6, 7, 9A(9) +NGLL9B(0,5)+HN9(0,5)

 

18

 

4

Nguyễn T.Thu Hòa

14/01/1963

x

 

Sinh

Sinh 6,7,8,9(16)+Địa 7B(2)

 

18

 

5

Nguyễn Thị Xuân

17/05/1971

x

 

TD

Thể dục 6,7,8,9(16)

TT(2)

18

 

6

Ngô Thị Minh Hà

19/09/1974

 

x

Toán

Toán 7A,7B,8A(12)+TCT9A(1)+ NGLL 7A(0,5)

CN7A(4);TP(1)

18,5

 

7

Trần Thị Phượng

03/12/1966

x

 

HóaĐịa

Hóa K8,K9(8)+Địa K8,K9(6)+NGLL 8B(0,5)

CN8B(4)

18,5

 

8

Bùi Thị Liên

15/09/1975

 

x

Văn

Văn 9A(5)+Sử 9A,B(4)+TCV9A,B(2)+TCV 8A,B(2)+ NGLL 9A(0,5)

CN9A(4)

 

17,5

 

9

Hoàng Thị Lưu

20/04/1963

x

 

Vănsử

Văn 7A,B(8)+Sử 8A,B(2)+ GDCD 7A,B,8A,8B(4)+ NGLL 7B(0,5)

CN 7B(4)

18,5

 

10

Nguyễn T Tuyết Mai

14/10/1972

x

 

VănSử

Văn 8A,B(8)+GDCD 9(2)+ NGLL8A(0,5)

CN 8A(4) TTCM(3)

17,5

 

11

Nguyễn Thị Thúy

14/07/1971

x

 

VănSử

Sử 6A,B(2)

GV biệt phái+CĐ(1)

18

 

12

Nguyễn Văn Hữu

02/10/1993

x

 

Toán-Lý

Toán 8B(4)+Lý K8,9(6)+C.Nghệ K8,9B(3)+TCT 9B(1)+ TCT K8(2)

Hợp đồng

16

 

13

Trần Thị Thạch

29/04/1977

 

x

T.Anh

Anh 6A,B(6)+Anh 9A,B(4)+Anh 8A(4,5)

CN 6A( 4)

18,5

 

14

Bùi Thị Hồng

07/04/1979

 

x

T.Anh

Anh 7A,B(6)+Anh 8B(3)

TPT(9,5)+ TP(1)

19,5

 

15

Hà Thu Dung

20/10/1984

 

x

Văn

Văn 9B(5)+Văn 6B(4)+ NGLL 6B(0,5)

CN6B(4);CĐ(3)

TKHĐ(2)

18,5

 

16

Phạm Thị Ánh Tuyết

11/09/1976

 

x

Toán

Toán 9A,B(8)+Toán 6B(4)

CN 9B(4);TT(3)

19

17

Nguyễn Thu Trang

24/08/1982

 

 

Nhạc

Nhạc K6,7,8(6)+MT K 6,7,8,9(8)

Con nhỏ(3)

17

 

18

Nguyễn Thị Tố Oanh

04/06/1996

x

 

Văn-Địa

 Văn 6A(4)+ Địa 6A,B(2)+ Địa 7A(2)+ GDCD 6A,6B(2)

 

10

 

19

Bùi Thị Thắm

07/11/1995

x

 

Văn-Sử

 TCV7A,B(2)+ TCV 6A,B(2)+ Sử 7A,B(4) + NGLL6A(0,5)

 

8,5

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu