To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 16 / 11 / 18
16/11

BGH làm việc tại trường.

16/11

BGH làm việc tại trường.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh: Đơn xin dự tuyển, học bạ tiểu học

Hình Thức tuyển sinh: Xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/6/2017 đến 15/6/2017

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên