Asset Publisher

Cụm 5 tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh năm học 2016-2017

Cụm 5 tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh năm học 2016-2017


    Thực hiện công văn số 670/SGD&ĐT- GDTrH ngày 20/3/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cho học sinh THCS năm 2017.

    Ngày 09 tháng 04 năm 2017 các trường tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh tại trường THCS Hoàng Quế,

 

 

 

 

 

                                                                        Nguyễn Thị Tuyết Mai