Asset Publisher

Hội nghị triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trường THCS Yên Thọ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Hội nghị triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của trường THCS Yên Thọ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện kế hoạch số 33-KH/HV ngày 21/010/2013 của Huyện ủy Đông Triều, kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 22/01/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều.

Hội nghị triển khai lấy ý kiến của cán bộ,

công chức, viên chức, người lao động của trường THCS Yên Thọ

về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

 

Thực hiện kế hoạch số 33-KH/HV ngày 21/010/2013 của Huyện ủy Đông Triều, kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 22/01/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Triều.

          Thực hiện kế hoạch số 461/KH-SGD và ĐT ngày 24/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc thực hiện chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

          Thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

          Hôm nay, ngày 20/02/2013 Trường THCS Yên Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dưới hình thức tổ chức thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường.

 

 

          Dưới sự điều hành của đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Hội đồng sư phạm nhà trường đã lắng nghe các điều của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và so sánh với các điều cũ trong bản Hiến pháp năm 1992, thảo luận, góp ý từng điều trong bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

          Hội nghị đã phát huy được quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn nhà trường, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN là của dân, do dân và vì dân. Ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường được thảo luận sôi nổi và tập trung vào các chương như chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về Luật kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường…

          Đây cũng là một hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị của toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, được cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hưởng ứng học tập nhiệt tình, nghiêm túc.

 

CTV: Bùi Thị Liên