Asset Publisher

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016


LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

 

STT

Ngày trực

Cán bộ, giáo viên trực

Chức vụ

SĐT

Ghi chú

1

05/02/2016 (27 Tết)

08/02/2016 ( 01 Tết)

09/02/2016 (06 Tết)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

 

2

04/02/2016 (26 Tết)

07/02/2016 ( 29 Tết)

09/02/2016 (02 Tết)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

 

3

11/02/2016 (04 Tết)

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tổ trưởng

0962989907

 

4

10/02/2016 (03 Tết)

Phạm Thị Ánh Tuyết

Tổ trưởng

01684736788

 

5

12/02/2016 (05 Tết)

Bùi Thị Hồng

TPT Đội

0904857479

 

6

13/02/2016 (06 Tết)

 

Nguyễn Thu Trang

Tổ trưởng

0904546229

 

7

06/02/2016 (28 Tết)

 

Nguyễn Thị Thu Trang

CT Công đoàn

0904288411

 

 

                                                                                                   Đông Triều, ngày 23/01/2016

                                                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                                                                   (Hiệu trưởng)

 

                                                                                                       ( Đã ký)

                                                                                                Lê Thị Thúy Liễu