Asset Publisher

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THỌ

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THỌ

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS YÊN THỌ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Thọ, ngày 15/8/2015

QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THỌ


   PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THCS YÊN THỌ                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               Yên Thọ, ngày 15/8/2015

                                                                               QUY TẮC ỨNG XỬ

                                                                                CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN

                                                          TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THỌ

  Điều 1. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Phải tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

          a) Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

          b) Có thái độ giảng dạy nhiệt tình, nhẹ nhàng, thân ái với học sinh; thận trọng, khách quan, công bằng khi đánh giá nhận xét và cho điểm học sinh; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến và hướng dẫn cho học sinh hiểu và thực hiện đúng nội quy quy định của nhà trường;

          c) Tận tụy với công việc được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy định. Làm hồ sơ, chấm chữa bài, cho điểm chính xác cho học sinh.

          d) Không lợi dụng danh nghĩa nhà giáo để thực hiện hành vi trái qui định, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho học sinh và phụ huynh; không tổ chức dạy thêm trái qui định;

          e) Không dùng các lời nói, hành động vi phạm nhân phẩm học sinh, không dùng điểm số để trách phạt học sinh khi vi phạm kỷ luật;

Điều 3. Ứng xử trong tiếp phụ huynh học sinh và nhân dân

          a) Thực hiện việc trao đổi  thông tin thường xuyên với gia đình học sinh bằng các hình thức như trao đổi qua sổ liên lạc; trực tiếp hoặc bằng điện thoại.

          b) Tiếp xúc với phụ huynh học sinh tại nhà trường đúng giờ quy định. Khi giao tiếp qua điện thoại phải xưng tên, đơn vị nơi công tác; trao đổi thông tin ngắn gọn, phải bảo đảm thông tin trao đổi chính xác.

          c) Ứng xử có văn hóa, lắng nghe, tôn trọng khi tiếp phụ huynh, quần chúng nhân dân; hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những vấn đề vướng mắc trong quyền hạn của  mình; kịp thời báo cáo Ban giám hiệu những vướng mắc của phụ huynh, quần chúng nhân dân không thuộc quyền hạn của mình để giải quyết.

Điều 4. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực trong giáo dục.

          a) Tuân thủ các nguyên tắc, qui định của nhà trường, các qui định trong việc ra đề, chấm chữa bài và cho điểm học sinh.

          b) Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực về các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục nếu phát hiện có các hành vi vi phạm;

          c) Không được lợi dụng chức trách, quyền hạn của mình làm mất đoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của học sinh, uy tín của nhà trường;

Điều 5. Ứng xử với cán bộ lãnh đạo, với đồng nghiệp

           a) Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa trong nhà trường; nắm bắt kịp thời tâm lý, tôn trọng và phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sáng tạo của cán bộ giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ danh dự chính đáng của cán bộ giáo viên khi có phản ánh, tố cáo không đúng sự thật;

          b) Giáo viên nhân viên phải chấp hành quyết định của người lãnh đạo, quản lý; thường xuyên chủ động sáng tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao; khi thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, nếu có vướng mắc thì báo cáo ngay với Ban Giám hiệu để kịp thời giải quyết;

          c) Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại uy tín của cán bộ giáo viên, quản lý và đồng nghiệp; Ứng xử có văn hóa, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín chính đáng của đồng nghiệp; hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp phải thực sự chân thành, tôn trọng giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Ứng xử với nhân dân nơi cư trú

          1. Tích cực tham gia tuyền truyền, phổ biến các mục đích của các cuộc vận động và phong trào thi đua được phát động trong nhà trường.

          2. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chịu sự giám sát của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.

          3. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú; không tham gia, xúi giục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật.

 Điều 7. Ứng xử trong gia đình.

          1. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          2. Không được tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác xa hoa lãng phí để vụ lợi.

          3. Xây dựng cuộc sống bình đẳng vợ chồng, đấu tranh chống những hành vi ứng xử bạo lực gia đình.

Điều 8. Ứng xử nơi công cộng.

          1. Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng.

          2. Không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội; tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật.

          3. Trang phục của giáo viên :

+ Phải gọn gàng, giản dị thích hợp với việc giảng dạy và các  hoạt động ở nhà trường không gây phản cảm trong phụ huynh và học sinh, những ngày lễ tết phải mặc đúng trang phục quy định.

* Quy định đồng phục trong tuần
- Những ngày Khai giảng và Tổng kết năm học:

+ Tất cả giáo viên đều mặc đồng phục: Nam mặc áo trắng, thắt cavat. Nữ mặc áo dài truyền thống.

- Những ngày lễ hội khác:

+Trang phục lễ hội (Nam mặc áo trắng, thắt cavat. Nữ mặc áo dài truyền thống hoặc đầm công sở. Mùa đông mặc complê)

-  Thứ hai hàng tuần:

+Tất cả giáo viên đều mặc áo sơ mi trắng, quần sẫm màu. Mùa đông mặc complê.

 

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                                                       Nguyễn Thị Thu Thủy