Asset Publisher

THÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 175/PGD&ĐT, công văn 195/PGD&ĐT và một số vấn đề cần thực hiện ngayTHÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 175/PGD&ĐT, công văn 195/PGD&ĐT và một số vấn đề cần thực hiện ngay

THÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 175/PGD&ĐT, công văn 195/PGD&ĐT và một số vấn đề cần thực hiện ngayTHÔNG BÁO V/v thực hiện công văn 175/PGD&ĐT, công văn 195/PGD&ĐT và một số vấn đề cần thực hiện ngay


1- Toàn thể CBGV trường THCS Yên Thọ thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật; giáo viên tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động trong giờ lên lớp, hội họp; không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không nghỉ làm việc để tổ chức tham quan du lịch.

- Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc, quy định nề nếp, thực hiện văn minh(trang phục, đeo thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử…) trong khi làm việc, giảng dạy, học tập.

2- Đến ngày 6/4/2015 yêu cầu 100% học sinh, cán bộ giáo viên đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

-Đảm bảo duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh, hình thành thói quen nếp sống có văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật.

-GV tích hợp nội dung tuyên truyền ATGT vào các môn học để giáo dục cho học sinh.

-Đ/c TPT Đội tổ chức tuyên truyền ATGT qua chương trình Phát thanh Măng non, tổ chức ký cam kết trong học sinh và PHHS về việc phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô và phương tiện 2 bánh chạy bằng điện, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh( quy định với cả mô tô điện).

-Đội thiếu niên kết hợp với GVCN nhắc nhở, có hình thức kiểm tra giám sát hàng ngày đối với học sinh. Đội TNTP tổ chức nắm bắt tình hình thực hiện về quy định đội mũ bảo hiểm của học sinh. Đưa việc thực hiện ATGT thành một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của cá nhân, tập thể.

 

3-Tập trung thực hiện tốt công tác vệ sinh trường, lớp học( nhiệm vụ lao động do ban lao động giao và vệ sinh lớp học thực hiện ngay trong chiều thứ 7 ngày 4/4/2015, sau lao động và vệ sinh lớp học phải được sự nghiệm thu đồng ý của ban lao động mới là hoàn thành nhiệm vụ).

-Tiếp tục giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh hàng ngày và bảo vệ của công cho học sinh. GVCN có các hình thức quản lý, nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với vi phạm của học sinh.

 

Nơi nhận:

- TPT Đội(để thực hiện)

- GVCN(để thực hiện)

- Website trường

- HC, VT(lưu)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Thủy