Asset Publisher

Trường THCS Yên Thọ tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trường THCS Yên Thọ tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


     

         Thực hiện kế hoạch số 889/KH-PGD&ĐT của phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều và kế hoach số 146/KH-UBND của ủy ban nhân dân Thị xã Đông Triều, sáng ngày 07/11/2016, Trường THCS Yên Thọ tổ chức " Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

 

          "Ngày pháp luật" năm 2016 có chủ đề: "Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân". Năm học 2016 - 2017, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật" với mục đích tuyên truyền phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan thiết thực đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân.

 

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai tuyên truyền

" Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

 

 

          Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai tuyên truyền "Ngày pháp luật", cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường được nghe tuyên truyền, các kiến thức về luật An toàn giao thông, bạo lực gia đinh, quyền trẻ em  "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã trở thành hoạt động đầy ý nghĩa trong công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

 

 

                                                            Nguyễn Thị Thúy