Asset Publisher

Trường THCS Yên Thọ tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

Trường THCS Yên Thọ tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công


Trường THCS Yên Thọ tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

        Thực hiện công văn số 958/PGD&ĐT-CNTT ngày 31/12/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều về việc triển khai các nội dung tuyên truyền về chính quyền điện tử trong các trường trung học cơ sở, sáng ngày 04/01/2015 trong giờ chào cờ đầu tuần Trường THCS Yên Thọ tổ chức tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

 

Tuyên truyền trong lễ chào cờ

 

Tuyên truyền trong giờ tin học