Chi bộ trường THCS Yên Thọ tổ chức kết nạp đảng viên  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, Chi bộ Trường THCS Yên Thọ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Hoài vào ngày 3 tháng 1 năm 2018.

Others:

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Mới nhất