Chi bộ trường THCS Yên Thọ tổ chức kết nạp đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, Chi bộ Trường THCS Yên Thọ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Hoài vào ngày 3 tháng 1 năm 2018.

       Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự của lễ kết nạp Đảng viên. Về dự buổi lễ có các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trường THCS Yên Thọ. Đồng chí Lê Thị Thúy Liễu - Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Nguyễn Thị Hiền . Đồng chí Bí thư chi bộ cũng nêu rõ nhiệm vụ cho đảng viên mới đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đảng viên dự bị trong thời gian thử thách.

 

Đồng chí Lê Thị Thúy Liễu - Bí thư chi bộ nhà trường

trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Hoài

 

     Được sự quan tâm giúp đỡ của Cấp ủy Chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường,  quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hoài đã không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài đọc lời tuyên thệ

 

     Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị  Hoài đã tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục  trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm không ngừng phấn đấu thực hiện đúng và đầy đủ  nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chi bộ và nhà trường  phân công để đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

 Hà Thu Dung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất