Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè 2017 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục – điểm cầu trực tuyến trường THCS Yên Thọ

Thực hiện công văn số 764/PGD&ĐT ngày 28/7/2017 của PGD và ĐT thị xã Đông Triều; thực hiện sự chủ đạo của thị uỷ, UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã.

          Hôm nay 04/8/2017 tại điểm cầu trực tuyến THCS Yên Thọ, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của 3 trường: THCS Yên Thọ, Tiểu học Yên Thọ và Mầm non Yên Thọ có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định tham gia Hội nghị.

         

 

CBGV, NV các  trường THCS, TH, MN Yên Thọ tham gia Hội nghị

 

          Tại Hội nghị trực truyến, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 3 trường đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Đề - trưởng Ban tuyên giáo thị uỷ báo cáo những nội dung trọng tâm sau:

- Các vấn đề cơ bản và những điểm mối trong nghị quyết Hội nghị Trung ương V của ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

- Tình hình Quốc tế và trong nước nổi bật trong những tháng đầu năm 2017.

 

Đồng chí Hoàng Văn Đề - trưởng Ban tuyên giáo thị uỷ báo cáo trong Hội nghị

 

          Qua Hội nghị bồi dưỡng chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong tình hình hiện nay để từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

          Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc, tích cực và bản thân mỗi đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên đều thấy rõ vai trò, trách nhiệm lớn lao của mình trong sự nghiệp giáo dục không ngừng đổi mới hiện nay.

                                                                           Nguyễn Thị Tuyết Mai


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất