Ngoại khóa ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2017 của các trường THCS Yên Thọ


 

          Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.        

          Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về mục đích, ý nghĩa của  Ngày pháp luật (09/11 hàng năm); Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, học sinh; trang bị những kiến thức về các quy định an toàn giao thông, về cách phòng chống bạo lực học đường, văn hóa ứng xử trong cuộc sống, rèn kĩ năng sống cho học sinh; nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; tăng cường nhận thức cho học sinh về vai trò của luật pháp trong đời sống để từ đó phát huy được tính tích cực, tự giác học tập tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhận thức được mục đích và ý nghĩa tốt đẹp của Ngày pháp luật Việt Nam, thực hiện công văn số 1016 /PGD &ĐT thị xã  ĐôngTriều

         Hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2017 trường THCS Yên Thọ ngoại khóa kiến thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn ba trăm học sinh trong nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai tổ trưởng tổ KHXH tuyên truyền với chủ đề :"Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật…." và thực hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", "Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"…, bằng những hình thức tuyên truyền rất phong phú, sáng tạo, các kiến thức về pháp luật đã được thể hiện bằng các tiểu phẩm của các em học sinh lớp 9A với nội dung chấp hành luật giao thông, hùng biện về phòng chống bạo lực học đường, các bài tuyên truyền về phòng  chống tội phạm, phần thi giao lưu tìm hiểu về pháp luật giữa học sinh lớp 8A và lớp 6B, các clip, bài giảng về tác hại của trò chơi trực tuyến, những câu chuyện về tệ nạn xã hội mang tính thời sự... Hào hứng và sôi nổi nhất là phần thi giao lưu với khán giả  bởi chính các em có cơ hội được bày tỏ những hiểu biết, những quan niệm về những vấn đề như: nguyên nhân, cách phòng chống bạo lực học đường, những quy định về xử phạt khi người tham gia giao thông vi phạm, về luật hôn nhân gia đình, văn hóa ứng xử trong học đường…

 

 

         

 

 

 

Toàn cảnh buổi ngoại khóa 

"Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

 

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai tổ trưởng tổ KHXH tuyên truyềnvới chủ đề :

"Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật",

"Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

 

 

Tiểu phẩm thực hiện an toàn giao thông của học sinh lớp 9A

 

 

Hùng biện về phòng chống bạo lực học đường của học sinh lớp 6B

 

          Thông qua các hoạt động bổ ích và thiết thực của Ngày  pháp luật, những nội dung cơ bản của bộ luật hình sự, luật thanh niên, luật trẻ em và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến nội dung phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên học sinh như ma túy, mại dâm, mua bán người, xâm hại tình dục…sẽ trở thành bài học, là kĩ năng để các em có thể giải quyết những mâu thuẫn một cách tốt nhất, tránh những hậu quả nảy sinh trong môi trường học đường cũng như cuộc sống, giúp cho tất cả mọi người có ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần làm cho đời sống xã hội ổn định và văn minh.

       

                                                                                 Nguyễn Thị Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất